Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  "เครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3"
วัตถุประสงค์
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมครู ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเทคนิคในการจัดทำสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย
4. เพื่อเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

https://www.facebook.com/groups/134757360212217/

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

 • ADDIE model ADDIE เป็นโมเดลของการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมคุณครูควรรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆคลิกที่ภาพหรือที่วิดีโอวิดีโอ
  ส่ง 12 พ.ค. 2562 19:30 โดย Thanakrit Apidej
 • วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:27 โดย Thanakrit Apidej
 • ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  แจ้งประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง"พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันท ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 20:57 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัยในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  "การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระด ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 06:39 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านการตรงต่อเวลา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร"คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" (สกศ.43 ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2562 05:40 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Opensource and Freeware for Education ทั้งหมดที่นี่

Opensource and Freeware for Education

 • โปรแกรม yEd สร้างไดอะแกรมฟรี โปรแกรม yEd เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนไดอะแกรม ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถหลากหลาย สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์https://www.yworks.com/products/yed หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 17:34 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมสำหรับเขียนแผนภูมิ โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนผัง แผนภูมิ ลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย สมารถติดตั้งได้ทั้ง วินโดว 32/64 บิต ลิน ...
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 02:03 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot โปรแกรม Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 21:54 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม Olive video editor โปรแกรม Olive เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอชเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมท ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2562 21:08 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะพ์ข้อมูลเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ทำงานบนโปรแกรม R พัฒนาโดย Division of Hematology, Saitama Medical Center, Jichi Medical University ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 07:44 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม ShutCut โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource) ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:55 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือผู้เขียน
คู่มือการใช้โปรแกรม Jamovi ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย Microsoft Excel ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม jMetrik ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการใช้โปรแกรม Deducer สำหรับวิเคราะห์สถิติ การวิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น)  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม OpenStat  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์มและการสร้าง QR code ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับ (Booklet) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวาดภาพลงคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาเคมี  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Light Screen  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม EasyImageSizer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การเขียนภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ ด้วยปากกาเคมีและตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Photoscape ในการตกแต่งภาพสำหรับสร้างสื่อการสอน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Poster Printer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างภาพเส้นประด้วยโปรแกรม Inkscape  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการสร้างหนังสือเล่มเล็ก (หนังสือพับ) ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การใช้โปรแกรม Robomind ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบฝึกคัดลายมือด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
สร้างคลิปอาร์ตใช้เอง  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหน้าปกแผ่น CD-ROM ดเวยโปรแกรม CdCoverCreator  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม Acrobat Reader  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับจากไฟล์ PDF  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม gLabel  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Gnumeric  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การบันทึกเสียงสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Audacity  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School edition เบื้องต้น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการ Blend  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School Edition "มือหมุน รางเลื่อน"  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 35 รายการจากหน้า เอกสารและคู่มือ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 • กว่าจะเป็นรายการสารคดี การจัดทำVDO สารคดีตอนที่ 1 กว่าจะเป็นรายการสารคดี
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:42 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.3: โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล ตอนที่ 3 โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:11 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.2: กำกับแบบนวพล การจัดทำ VDO ตอนที่ 2 กำกับแบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:07 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.1: เขียนบทแบบนวพล VDO เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย มาดูการเขียนบทกันการเขียนบทแบบนวพล ตอนที่ 1
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:03 โดย Thanakrit Apidej
 • คลังเพลงและเสียง ฟรี คลังเพลงและเสียงฟรี จาก Youtube สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อได้ฟรี ถูกกฎหมายดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/audiolibrary/music?ar=2หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 02:03 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิก (รวม) รวมความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Play list)ชุดวิดีโอประกอบ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:44 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPointวิดีโอ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:40 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งสื่อการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต

 • แหล่งส่อการเรียนรู้ครูวิทย์ แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมไว้ที่เฟสบุค Teachershareสนใจคลิกที่นี่ หรือ ที่ภาพ
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 18:20 โดย Thanakrit Apidej
 • เรียนสถิติกับ Jamovi หนังสือ Learning statistics with jamovi a tutorial for psychology students and other beginners. เชียนโดยDanielle J NavarroUniversity of New south walesและDavid R FoxcroftOxford ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 17:45 โดย Thanakrit Apidej
 • วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:29 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดสื่อ 60 พรรษา ในสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มสื่อรำเสนอแหล่งดาวน์โหลด "สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดาวน์โหลดได้ทุกระดับชั้นสสนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  ส่ง 22 มี.ค. 2562 16:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:42 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 08:51 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ. สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 16:30 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการสอนระบบ e-learning วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก สื่อทุกชิ้นได้รับการร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:15 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับประถมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับนักเร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:38 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยรายละเอียด
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัย 113 เรื่อง ไฟล์ Word 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Word 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ThaiLIS ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับเต็ม ไม่ตองเป็นสมาชิก 
The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) ฉบับเต็ม ไม่ต้องเป็นสมาชิก 
แสดง 9 รายการจากหน้า ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »