Home

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  "เครือข่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3"
วัตถุประสงค์
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมครู ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเทคนิคในการจัดทำสื่อการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนผลิตและจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อเผยแพร่ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

https://www.facebook.com/groups/134757360212217/

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

 • การวิจัยในชั้นเรียน วิดีทัศน์การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะสำหรับครูนักวิจัย และการวิจัยนับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ สนใจคล ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 22:21 โดย Thanakrit Apidej
 • เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้ ADDIE คือ อะไร ประกอบด้วยอะไร ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จะต้องรู้มาศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้วิดีโอ Aวิดีโอ Dว ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2558 05:07 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก การจัดการศึกษาของเขาเป็นอย่างไร เขามีแนวคิดอย่างไรในการจัดการศึกษา เชิญชมวิดีท ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2558 05:55 โดย Thanakrit Dejnagred
 • กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสิงคโปร์ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 22:48 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้"  การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับชีวิต ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2558 03:53 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ ทั้งหมดคลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ

 • ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV 2/2561 ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV ภาคเรียนที่ 2/2561 (คลิกที่ภาพ)
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:03 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนไกลกังวล เผยแพร่คู่มือครู "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" พร้อมแจกจ่ายให้ดาวน์โหลดแล้ว ที่นี่ (คลิกที่ภาพ)
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 02:00 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามฯ ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 06:54 โดย Thanakrit Dejnagred
 • คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สำหรับโรงเรียนได้นำไปใช้ในการดำเนินการพร้อมทั้งมีตัวอย่างกิจกรรม ประกอบด ...
  ส่ง 28 ก.ค. 2559 01:53 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Opensource and Freeware for Education ทั้งหมดที่นี่

Opensource and Freeware for Education

 • โปรแกรม ShutCut โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource) ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:55 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 05:46 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ทำคลิปอาร์ตใช้เอง เป็นที่ทราบกันว่าภาพมีความสำคัญต่อสื่อการเรียนรู้ ภาพทุกภาพล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่หลายท่านอาจสืบค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่เคยได้ตระหนักถ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2559 20:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Stellarium สอนดาราศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี ช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ท้องฟ้าเปิด เมฆฝนหมดไปแล้ว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ดังน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:33 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แผ่นซีดีรวมโปรแกรม Open source การทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัด ความมีเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะข้าราชการควรที่จะปฏิบัติ การซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟต์แวร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:34 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »


เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 • การวาดต้นไม้ด้วยโปรแกรม Inkscape โปรแกรม Inkscape เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิกที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อได้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการวาดรูปต้นไม้
  ส่ง 20 พ.ย. 2561 16:33 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape การวาดรูปโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส สนใจคลิกที่ ภาพ หรือศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่างนี้
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 20:50 โดย Thanakrit Apidej
 • การเขียนบทหนังสั้น คู่มือการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้โดยคลิกที่นี่ หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 27 ต.ค. 2561 00:08 โดย Thanakrit Apidej
 • 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้ สำหรับครู บุคากรทางการศึกษา นักวิจัย  6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงสนใจคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 06:20 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape           กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้1. คลิกที่ Extension > Render > Foldable Box2. หลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะพบหน้าต่าง ดังต่อไปนี้บนหน้าต่างนี้มีช่องว่างให้กำหนดมิติของกล่อง ดังนี้1) Width : ความกว้างของกล่อง2) Height : ความสูงของกล่อง3) Depth : ความหนาของกล่อง4) Paper Thickness : ความหนาของกระดาษ5) Tab Proportion : สัดส่วนของชิ้นส่วนที่ติดกาว6) Unit : หน่วยวัดของกล่องและตัวเลือก ดังนี้1) Add Guide Lines (แสดงเส้นชี้นำ)2) Live preview (เพื่อแสดงภาพตัวอย่างแบบ rial time)3. หลังจากปรับแต่งสัดส่วนของกล ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:42 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint เป็นที่ทราบกันดีว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่ได้รับความนิยมโปรแกรมหนึ่ง และเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลายอย่างแม้กระทั่งการออกแบบหน้าปกหนังสือ ออกแบบโปสเตอร์ ครั้งนี้อยากแนะนำการนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาประยุกต์ใช้ในการทำอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ สนใจคลิกศึกษาได้ที่วิดีทัศน์คลิกที่วิดีทัศน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 03:38 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดภาพอาหารสำหรับทำสื่อการเรียนรู้ ภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน และที่สำคัญคือ ภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยสื่อความหมาย เป็นสิ่งที่นำสาระความรู้ ข้อสรุปไปสู่ผู้เรียน การวาดภาพเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดภาพอาหารอย่างง่าย ขั้นตอนการฝึกไม่ยุ่งยากซับซ้อนอุปกรณ์ที่ใช้   1. กระดาษขาว   2. ปากกาเส้นทึบการวาดภาพต่อไปนี้เริ่มจากการลากเส้นแบบง่ายๆ ศึกษาได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 18 เม.ย. 2559 02:31 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งสื่อการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต

 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:42 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 08:51 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ. สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 16:30 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการสอนระบบ e-learning วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก สื่อทุกชิ้นได้รับการร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:15 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับประถมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับนักเร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:38 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล คณิตศาสตร์ สสวท. ขอนำเสนอแหล่งสื่อดิจิตอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อ การต่อยอดและพัฒนา สนใจคลิกที่ลิงค์นี้
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งความรู้และสื่อฟรี สำหรับครู ขอนำเสนอแหล่งความรู้และแหล่งวัตถุดิบสำหรับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ที่นี่เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศที่ครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารความรู้ และวัตถุดิบต่างๆสำหร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »