Boot Camp for core Supervisor

โพสต์20 ก.ย. 2559 05:28โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2559 05:35 ]
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณภาพภายในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดกิจกรรม Boot Camp for Core Supervisor ปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน ให้เป็นต้นแบบการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 18-30 กันยายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม
        ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Comments