อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้

โพสต์7 ต.ค. 2559 17:19โดยThanakrit Dejnagred
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนจำนวน 5 คนเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้ และการทดสอบมาตรฐาน ICT literacy เพื่อรับใบประกาศรับรองมาตรฐานด้าน ICT (IC3) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Comments