อบรม "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้"

โพสต์28 มี.ค. 2559 08:25โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2559 08:26 ]
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดอบรม "คอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้" จุดประสงค์เพื่อใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ประเภทโอเพ็นซอร์ส ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ จัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 20 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2559 จำนวน 25 คน  ทุกคนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้
 

Comments