แหล่งส่อการเรียนรู้ครูวิทย์

โพสต์18 เม.ย. 2562 18:20โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมไว้ที่เฟสบุค Teachershare
https://www.facebook.com/pg/Teachdentshare/photos/?tab=album&album_id=398143690739553&__xts__%5B0%5D=68.ARB2hF-KhzYJc5KCcnj1TJrecrWmtjGvN9jC66NjIY8LMwL7_aCmUYvOmFM_cjWpjtyrx4FZz782h1aOv6r8GBheYcJO59YKRNapkPPt8OLBW2ULADXrJ8uZev5kkQpPz1reTZFpprtap03pSaeZrsgMGr_B2cCBC8fR3gdrLYKDyyAbVEUB_gcvMiyHdA5Hg8QknnzppGU0PI8zgSfVWmntXQNWhxJBCdS77JODvc28GpTz2mlZkk6h05O7198jwelKfZYO_BIm0NKAifQUdblpWD7MRtCvYGSC7tTUZsC4jJpkeow2Wz_fgqrPkwPdPW7rSrrWOZqLEzlvMElscV0z7yc4rqhl3wc-_e4sWVr-msnrrWaFHb2PYFqN-2uH5hmeqclRkxEqGeG4MvRdRZm7ZVBho0JhvNsrUCk0rqw_JV-K0JwdFETIDxUAZ0_vo8t30X-lPDHOB0e_qw&__tn__=-UC-R

Comments