เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ.

โพสต์8 เม.ย. 2559 16:30โดยThanakrit Dejnagred
สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา รวมไปถึงผู้สนใจอื่นๆ
สนใจเข้าชม คลิกที่นี่ หรือที่ภาพ

Comments