ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

โพสต์30 ม.ค. 2563 18:35โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
ตัวอย่างข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดยทรูปลูกปัญญา
https://www.trueplookpanya.com/blog/content/71529/-blog-teares-?fbclid=IwAR0-wh9PjXW9BLlqOgGihHYTIiJPJ8rKKdiHHFDtD5hozc9mRAyNqaUTGKY

Comments