วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนครู

โพสต์8 เม.ย. 2562 03:26โดยThanakrit Apidej
มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
คำนำ
"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู จัดทำขึ้นเพื่อสื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือ เปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม..."
ผมขอตั้งความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูไทยจำนวนมากลุกขึ้นมาทำงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะมีผลเป็นขบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีพัฒนาครูประจำการจาก training mode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง (self development mode) เน้นที่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนครู"


https://www.scbfoundation.com/stocks/35/file/1554460111fxcb135pdf/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

Comments