วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561

โพสต์24 ม.ค. 2563 06:38โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 2557-2561 สำหรับใช้ในการสอนเสริม

https://drive.google.com/drive/folders/1t5BPYYKEoRjLGGj_sLNJOsUdML1a6o2x?fbclid=IwAR39CTZY4ac1L0V7wqaPLPXTT3u7wCvHsZDRGi8QRFAmUnWKaH9tC7ZFx3k

Comments