เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา


การวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์19 พ.ย. 2561 22:21โดยThanakrit Apidej

วิดีทัศน์การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะสำหรับครูนักวิจัย
และการวิจัยนับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ
สนใจคลิกที่ภาพ หรือเล่นจากวิดีโอด้านล่างนี้
https://www.youtube.com/watch?v=jcaQWJsM4nM

วิจัยในชั้นเรียน
เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้

โพสต์12 ต.ค. 2558 05:03โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2558 05:07 ]

ADDIE คือ อะไร ประกอบด้วยอะไร ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จะต้องรู้
มาศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้


วิดีโอ A

The ADDIE Analysis phaseวิดีโอ D

The ADDIE Design phase


วิดีโอ D

The ADDIE Develop phase


วิดีโอ I

The ADDIE Implement phaseวิดีโอ E

The ADDIE Evaluation phase


การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

โพสต์11 ต.ค. 2558 05:54โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2558 05:55 ]


ประเทศฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก การจัดการศึกษาของเขาเป็นอย่างไร เขามีแนวคิดอย่างไรในการจัดการศึกษา เชิญชมวิดีทัศน์ "การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์" ทั้งสองตอนนี้

การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ตอนที่ 1


การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ตอนที่ 2กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสิงคโปร์ ในศตวรรษที่ 21

โพสต์10 ต.ค. 2558 22:45โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 22:48 ]


การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็กลา่วถึงกันมานาน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เราทำได้ มาดูว่า ประเทศสิงค์โปร์มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้กำลังขยายไปทั่วโลก เราเองต้องพร้อมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)

Singapore's 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)


แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้"

โพสต์8 ต.ค. 2558 03:53โดยThanakrit Dejnagred

แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้"  การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับชีวิต การจัดการเรียนรู้ที่ไม่เกี่ยวโยงกับชีวิตและความเป็นอยู่จริง จะค่อยๆหมดไป เรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ สอดคล้องกับวิถีชีวิต สามารถนำไปปรับใช้ได้ เป็นการวางรากฐานความเข้มแข็งในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลด "แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" ได้แล้วที่นี่
นโยบาย-ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

https://ict4learn.wordpress.com/2015/10/07/นโยบาย-ลดเวลาเรียน-เพิ่ม/

1-5 of 5