เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา


ADDIE model

โพสต์12 พ.ค. 2562 19:29โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 19:30 ]

ADDIE เป็นโมเดลของการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
คุณครูควรรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ
คลิกที่ภาพหรือที่วิดีโอ

https://www.youtube.com/watch?v=BCJY_r7NJc0

วิดีโอ

ADDIE Modelวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู

โพสต์8 เม.ย. 2562 03:26โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2562 03:27 ]

มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
คำนำ
"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว่า วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู จัดทำขึ้นเพื่อสื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำไปปฏิบัติ (คือทำวิจัยปฏิบัติการศึกษาตนเอง) จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของครู คือ เปลี่ยนสำนึกของความเป็นครู ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรม..."
ผมขอตั้งความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้ครูไทยจำนวนมากลุกขึ้นมาทำงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะมีผลเป็นขบวนการเปลี่ยนกระบวนทัศน์วิธีพัฒนาครูประจำการจาก training mode ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มาเป็นแนวทางพัฒนาตนเอง (self development mode) เน้นที่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนครู"


https://www.scbfoundation.com/stocks/35/file/1554460111fxcb135pdf/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.pdf

ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:57โดยThanakrit Apidej

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  แจ้งประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง
"พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ https://ctbs.nrct.go.th/seminar/
หรือคลิกที่ภาพ
https://ctbs.nrct.go.th/seminar/

การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา

โพสต์17 มี.ค. 2562 06:38โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 06:39 ]

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัยในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  "การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" สนใจคลิกที่ลิงค์นี้ หรือที่ภาพ
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1629-file.pdf?fbclid=IwAR2v09H4oAYv2GHOvl_CfSXdRiWmlKUA48ksmbDraqUJqqRh3IorS1eOwpk

คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านการตรงต่อเวลา

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:40โดยThanakrit Apidej

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร"คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" (สกศ.43/2561) เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารอิเลกทรอนิกส์
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thanakrit/dawnhold/_draft_post/Screenshot%20at%202019-03-16%2019-34-36.pngฟhttp://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1630-file.pdf?fbclid=IwAR1JMvPMvUT-a6avlofjKio3oebw366q6HLJF-FwQpofZWMqei5GF-nR5UY

การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:10โดยThanakrit Apidej

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร "การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
(สกศ 21/2561) เผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1612-file.pdf?fbclid=IwAR0QoQV3aQUglC6Ac0d-EW2kmWoQCQVGSw3NEN03GVOwrfk-WKACn2UtF88

การวิจัยในชั้นเรียน

โพสต์19 พ.ย. 2561 22:21โดยThanakrit Apidej

วิดีทัศน์การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะสำหรับครูนักวิจัย
และการวิจัยนับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ
สนใจคลิกที่ภาพ หรือเล่นจากวิดีโอด้านล่างนี้
https://www.youtube.com/watch?v=jcaQWJsM4nM

วิจัยในชั้นเรียน
เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้

โพสต์12 ต.ค. 2558 05:03โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2558 05:07 ]

ADDIE คือ อะไร ประกอบด้วยอะไร ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จะต้องรู้
มาศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้


วิดีโอ A

The ADDIE Analysis phaseวิดีโอ D

The ADDIE Design phase


วิดีโอ D

The ADDIE Develop phase


วิดีโอ I

The ADDIE Implement phaseวิดีโอ E

The ADDIE Evaluation phase


การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์

โพสต์11 ต.ค. 2558 05:54โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2558 05:55 ]


ประเทศฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก การจัดการศึกษาของเขาเป็นอย่างไร เขามีแนวคิดอย่างไรในการจัดการศึกษา เชิญชมวิดีทัศน์ "การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์" ทั้งสองตอนนี้

การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ตอนที่ 1


การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ตอนที่ 2กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสิงคโปร์ ในศตวรรษที่ 21

โพสต์10 ต.ค. 2558 22:45โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2558 22:48 ]


การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก็กลา่วถึงกันมานาน การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ เราทำได้ มาดูว่า ประเทศสิงค์โปร์มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร ซึ่งแนวคิดนี้กำลังขยายไปทั่วโลก เราเองต้องพร้อมรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  Singapore’s 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)

Singapore's 21st-Century Teaching Strategies (Education Everywhere Series)


1-10 of 11