Opensource and Freeware for Education


การวาดแผนผังด้วยโปรแกรม Dia

โพสต์23 ก.ค. 2562 08:15โดยThanakrit Apidej

โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังไดอะแกรม ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการลินุกส์ วินโดว และ แม็คอินทอช
โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการทำงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้ได้
ขั้นตอนการใช้งาน ดูได้จากวิดีทัศน์นี้
https://youtu.be/7fK1foxlAJM

วิดีทัศน์

การใช้โปรแกรม Diaโปรแกรม yEd สร้างไดอะแกรมฟรี

โพสต์5 ก.ค. 2562 17:33โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 17:34 ]

โปรแกรม yEd เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนไดอะแกรม ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถหลากหลาย สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
https://www.yworks.com/products/yed หรือคลิกที่ภาพ
https://www.yworks.com/products/yed

โปรแกรมสำหรับเขียนแผนภูมิ Pencil

โพสต์5 ก.ค. 2562 02:03โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2562 20:08 ]

Pencil โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนผัง แผนภูมิ ลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย สมารถติดตั้งได้ทั้ง วินโดว 32/64 บิต ลินุกส์ และแม็ค
สนใจคลิกที่นี่ http://pencil.evolus.vn หรือที่ภาพ
http://pencil.evolus.vn

โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot

โพสต์21 พ.ค. 2562 21:45โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2562 21:54 ]

โปรแกรม Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้โดยไท่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการลินุกส์ วินโดว และแมค
โปรแกรม Openshot เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับครูผู้สอนที่ต้องการทำสื่อการเรียนรู้ที่ต้องการความเร่งด่วน
ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากลิงค์นี้  https://www.openshot.org/ หรือคลิกที่ภาพ

โปรแกรม Olive video editor

โพสต์28 เม.ย. 2562 21:08โดยThanakrit Apidej

โปรแกรม Olive เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอช
เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีราคาแพง
https://www.olivevideoeditor.org/

โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

โพสต์12 เม.ย. 2562 07:44โดยThanakrit Apidej

โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะพ์ข้อมูลเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ทำงานบนโปรแกรม R พัฒนาโดย Division of Hematology, Saitama Medical Center, Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.jichi.ac.jp/saitama-sct/SaitamaHP.files/statmedEN.html
หรือคลิกที่ภาพ
http://www.jichi.ac.jp/saitama-sct/SaitamaHP.files/statmedEN.html

โปรแกรม ShutCut

โพสต์28 ต.ค. 2561 19:55โดยThanakrit Apidej

โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource)
ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการลินุกส์ ไมโครซอฟต์วินโดว และแม็คอินทอช
https://shotcut.org/

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi

โพสต์26 มิ.ย. 2561 05:46โดยThanakrit Apidej

กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
โปรแกรมนี้ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอช ที่อยู่บนสถาปัตยกรรม 64 บิต
https://www.jamovi.org/

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric

โพสต์1 พ.ค. 2559 06:17โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2559 06:20 ]

          การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินหรือเพื่อพิสูจน์ผลของการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยในชั้นเรียน
          การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์จะช่วยประหยัดเวาและแรงงาน โปรแกรม GNumeric เป็นโปรแกรมฟรี มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Opensource) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้อย่างเสรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เข้ากับยุคสมัยของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหน้าต่างการใช้งานที่ง่าย และขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
          การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม GNumeric เขียนโดย ศน.ธนกฤต  เดชนาเกร็ด สามารถดาวน์โหดได้โดยคลิกที่ภาพ
https://drive.google.com/file/d/0B4BGdr9v35fFV0Z4SjlxdEFyMzQ/edit

ทำคลิปอาร์ตใช้เอง

โพสต์9 เม.ย. 2559 20:57โดยThanakrit Dejnagred   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2559 20:57 ]

เป็นที่ทราบกันว่าภาพมีความสำคัญต่อสื่อการเรียนรู้ ภาพทุกภาพล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่หลายท่านอาจสืบค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่เคยได้ตระหนักถึงความสำคัญของลิขสิทธิ์ ซึ่งอาจตามาด้วยความยุ่งยากในภายหลัง แต่ถึงแม้จะไม่มีเรื่องราวของการฟ้องร้องเรื่องของลิขสิทธิ์แต่ความภาคภูมิย่อมลดลง วันนี้ขอนำเสนอการทำคลิปอาร์ตใช้เอง ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด ได้เขียนไว้จากประสบการณ์ สนใจดาวน์โหลดมาอ่านที่นี่ หรือที่ภาพด้านล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/0B4BGdr9v35fFM0hPbFJneXJGbVk/edit?usp=sharing

1-10 of 14