โปรแกรม Olive video editor

โพสต์28 เม.ย. 2562 21:08โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
โปรแกรม Olive เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอช
เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมที่มีราคาแพง
https://www.olivevideoeditor.org/

Comments