การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

โพสต์16 มี.ค. 2562 05:10โดยThanakrit Apidej
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร "การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"
(สกศ 21/2561) เผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1612-file.pdf?fbclid=IwAR0QoQV3aQUglC6Ac0d-EW2kmWoQCQVGSw3NEN03GVOwrfk-WKACn2UtF88

Comments