การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา

โพสต์17 มี.ค. 2562 06:38โดยThanakrit Apidej   [ อัปเดต 17 มี.ค. 2562 06:39 ]
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัยในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  "การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" สนใจคลิกที่ลิงค์นี้ หรือที่ภาพ
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1629-file.pdf?fbclid=IwAR2v09H4oAYv2GHOvl_CfSXdRiWmlKUA48ksmbDraqUJqqRh3IorS1eOwpk

Comments