ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย

โพสต์17 มี.ค. 2562 20:57โดยThanakrit Apidej
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  แจ้งประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง
"พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562 ที่ https://ctbs.nrct.go.th/seminar/
หรือคลิกที่ภาพ
https://ctbs.nrct.go.th/seminar/

Comments