Home

ข่าวสารเพื่อครู

 • งานวิจัยแลกเป้า สพฐ. ปี 2561 งานวิจัยแลกเป้า สพฐ. ปี 2561 เผยแพร่ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าไปอ่านได้แล้วที่ http://www.ska2.go.th/reis/index.php?name=research ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2562 07:25 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561คลิกที่นี่  หรือที่ลิงค์ https://datastudio.google.com/open/1SPZgjYkPxUIDN9SIyqJ8qj8sdf3qT1_jหรือท ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2562 06:17 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 ผลการประเมินทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561คลิกลิงค์นี้ https://datastudio.google.com/open/1fLcU4qXJ-Z7ZcUTULyZbHb9-GAldRkMcหรือที่ภาพ
  ส่ง 8 ส.ค. 2562 00:45 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ หรือที่ลิงค์ https://datastudio.google.com/open/1g17O6nTJVREMyKNT_7wgXrHRFXP-B-SKหร ...
  ส่ง 7 ส.ค. 2562 00:48 โดย Thanakrit Apidej
 • ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปี 61 รวม 4 วิชา รายงานผลการทดสอบ O-NET รวม 4 วิชาคลิกที่นี่ หรือ คลิกที่ภาพ  หรือคลิกที่ลิงค์นี้ https://datastudio.google.com/reporting/1zk-PzM_6_h3MYSWFkmweu0hJgs8LANO7
  ส่ง 2 ส.ค. 2562 01:31 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว-กิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »
เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

เรื่องน่ารู้ทางการศึกษา

 • ADDIE model ADDIE เป็นโมเดลของการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมคุณครูควรรู้และทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆคลิกที่ภาพหรือที่วิดีโอวิดีโอ
  ส่ง 12 พ.ค. 2562 19:30 โดย Thanakrit Apidej
 • วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:27 โดย Thanakrit Apidej
 • ประชาสัมพันธ์งานสัมนางานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)  แจ้งประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย เรื่อง"พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ" ระหว่างวันท ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 20:57 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่งานวิจัยในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง  "การวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยในสถานศึกษา ระด ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2562 06:39 โดย Thanakrit Apidej
 • คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ด้านการตรงต่อเวลา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร"คู่มือส่งเสริมวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา" (สกศ.43 ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2562 05:40 โดย Thanakrit Apidej
 • การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่เอกสาร "การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"(สกศ 21/2561) เผยแพร่ให้สถานศึกษานำไปใช ...
  ส่ง 16 มี.ค. 2562 05:10 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิจัยในชั้นเรียน วิดีทัศน์การวิจัยในชั้นเรียน เหมาะสำหรับครูนักวิจัย และการวิจัยนับเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติ สนใจคล ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 22:21 โดย Thanakrit Apidej
 • เรื่องที่ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมต้องรู้ ADDIE คือ อะไร ประกอบด้วยอะไร ครูผู้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จะต้องรู้มาศึกษาจากวิดีโอต่อไปนี้วิดีโอ Aวิดีโอ Dว ...
  ส่ง 12 ต.ค. 2558 05:07 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก การจัดการศึกษาของเขาเป็นอย่างไร เขามีแนวคิดอย่างไรในการจัดการศึกษา เชิญชมวิดีท ...
  ส่ง 11 ต.ค. 2558 05:55 โดย Thanakrit Dejnagred
 • กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสิงคโปร์ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาของประเทศสิงค์โปร์เป็นที่ยอมรับกันว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับ ต้นๆ ของโลก การจัดการรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราเองก ...
  ส่ง 10 ต.ค. 2558 22:48 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้" แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้"  การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพกำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องกับชีวิต ...
  ส่ง 8 ต.ค. 2558 03:53 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 11 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
Opensource and Freeware for Education ทั้งหมดที่นี่

Opensource and Freeware for Education

 • การวาดแผนผังด้วยโปรแกรม Dia โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังไดอะแกรม ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ท ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 08:23 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม yEd สร้างไดอะแกรมฟรี โปรแกรม yEd เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนไดอะแกรม ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถหลากหลาย สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์https://www.yworks.com/products/yed หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 17:34 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมสำหรับเขียนแผนภูมิ Pencil Pencil โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนผัง แผนภูมิ ลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย สมารถติดตั้งได้ทั้ง วินโดว 32/64 บิต ล ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 20:08 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot โปรแกรม Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 21:54 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม Olive video editor โปรแกรม Olive เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอชเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมท ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2562 21:08 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะพ์ข้อมูลเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ทำงานบนโปรแกรม R พัฒนาโดย Division of Hematology, Saitama Medical Center, Jichi Medical University ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 07:44 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม ShutCut โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource) ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:55 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 05:46 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ทำคลิปอาร์ตใช้เอง เป็นที่ทราบกันว่าภาพมีความสำคัญต่อสื่อการเรียนรู้ ภาพทุกภาพล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่หลายท่านอาจสืบค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่เคยได้ตระหนักถ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2559 20:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Stellarium สอนดาราศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี ช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ท้องฟ้าเปิด เมฆฝนหมดไปแล้ว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ดังน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:33 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แผ่นซีดีรวมโปรแกรม Open source การทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัด ความมีเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะข้าราชการควรที่จะปฏิบัติ การซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟต์แวร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:34 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม PSPP โปรแกรม PSPP เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีหน้าตา และมีฟังค์ชั่นการทำงานแบบเดียวกับโปรแกรม SPSS ข้อดีของโปรแกรม PSPP คือ เป็นโปรแกรมที่ม ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:35 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Instat+ โปรแกรม Instat+ เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของมหาวิทยาลัยรีดดิ้งประเทศอังกฤษ โปรแกรมนี้ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี การใช้งานง่าย มีหน้าตาคล้ายกับโปรแกรม ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 14 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือผู้เขียน
คู่มือการใช้โปรแกรม Jamovi ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย Microsoft Excel ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม jMetrik ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการใช้โปรแกรม Deducer สำหรับวิเคราะห์สถิติ การวิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น)  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม OpenStat  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์มและการสร้าง QR code ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับ (Booklet) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวาดภาพลงคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาเคมี  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Light Screen  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม EasyImageSizer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การเขียนภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ ด้วยปากกาเคมีและตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Photoscape ในการตกแต่งภาพสำหรับสร้างสื่อการสอน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Poster Printer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างภาพเส้นประด้วยโปรแกรม Inkscape  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการสร้างหนังสือเล่มเล็ก (หนังสือพับ) ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การใช้โปรแกรม Robomind ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบฝึกคัดลายมือด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
สร้างคลิปอาร์ตใช้เอง  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหน้าปกแผ่น CD-ROM ดเวยโปรแกรม CdCoverCreator  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม Acrobat Reader  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับจากไฟล์ PDF  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม gLabel  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Gnumeric  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การบันทึกเสียงสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Audacity  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School edition เบื้องต้น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการ Blend  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School Edition "มือหมุน รางเลื่อน"  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 35 รายการจากหน้า เอกสารและคู่มือ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Open source โปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส (Open source) เป็นโปรแกรมที่เปิดเผยรหัสที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโดยชุมชนนักพัฒนาโปรแกรมจากทั่วโลก ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในส่วนของรหัสที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ด้วยความที่เป็นโปรแกรมที่เปิดให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้จึงนับเป็นการใช้งานโปรแกรมที่ถูกกฏหมาย มีโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานได้เป็นจำนวนมาก สนฝจดาวน์โหลดคู่มือคลิกที่ลิงค์นี้  http://www.poeclub.org/download-oos-books/หรือคลิกที่ภาพประกอบ
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 20:47 โดย Thanakrit Apidej
 • การใช้โปรแกรม Dia โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังไดอะแกรม ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการลินุกส์ วินโดว และ แม็คอินทอชโปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการทำงาน การสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ขั้นตอนการใช้งาน ดูได้จากวิดีทัศน์นี้วิดีทัศน์
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 08:15 โดย Thanakrit Apidej
 • กว่าจะเป็นรายการสารคดี การจัดทำVDO สารคดีตอนที่ 1 กว่าจะเป็นรายการสารคดี
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:42 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.3: โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล ตอนที่ 3 โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:11 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.2: กำกับแบบนวพล การจัดทำ VDO ตอนที่ 2 กำกับแบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:07 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.1: เขียนบทแบบนวพล VDO เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย มาดูการเขียนบทกันการเขียนบทแบบนวพล ตอนที่ 1
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:03 โดย Thanakrit Apidej
 • คลังเพลงและเสียง ฟรี คลังเพลงและเสียงฟรี จาก Youtube สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อได้ฟรี ถูกกฎหมายดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/audiolibrary/music?ar=2หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 02:03 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิก (รวม) รวมความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Play list)ชุดวิดีโอประกอบ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:44 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPointวิดีโอ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:40 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือออนไลน์ PiktochartVideo
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:37 โดย Thanakrit Apidej
 • การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก การนำเสนอข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายการออกแบบและสร้าง มีความสำคัญมาก...ขั้นตอนการออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิกเป็นเช่นใด ศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปนี้วิดีโอ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:26 โดย Thanakrit Apidej
 • การเตรียมเนื้อหาสำหรับทำอินโฟกราฟิก การเตรียมเนื้อหาสำหรับการทำอินโฟกราฟิก นับเป็นหัวใจที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอินโฟกราฟิกขั้นตอนเป็นอย่างไร ดูได้จากวิดีโอต่อไปนี้วิดีโอ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:28 โดย Thanakrit Apidej
 • รูปแบบของอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิก สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสามารถนำกระบวนการจัดทำอินโฟกราฟิกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการจิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอที่น่าสนใจวิดีโอ ประกอบ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:18 โดย Thanakrit Apidej
 • อินโฟกราฟิก คืออะไร การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีข้อมูลอยู่มากมาย อินโฟกราฟิก ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นไปด้วยความน่าสนใจลองมาศึกษาความหมายของอินโฟกราฟิก ก่อนที่จะลงมือสร้าง หรือให้นักเรียนได้ฝึกนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยอินโฟกราฟิกวิดีโอ ประกอบ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:13 โดย Thanakrit Apidej
 • การรวมไฟ์และแยกไฟล์ PDF ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสารที่มีความคงตัว สามารถเปิดแะแสดงในระบบปฏิบัติการใดๆ ได้แม้ต่างเวอร์ชั่นก็มีการแสดงที่ไม่ผิดเพี้ยนเราสามารถนำไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์มารวมกันแล้วจัดทำเป็นเอกสารใหม่ได้ รวมทั้งสามารถแยกไฟล์ PDF ไฟล์เดียวให้เป็นหลายๆไฟล์ที่มีขนาดเล็กลงได้โปรแกรม PDF SAM เป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่มีหมดอายุดาวน์โหลดได้ที่  https://pdfsam.org/หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 12 มี.ค. 2562 17:04 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดต้นไม้ด้วยโปรแกรม Inkscape โปรแกรม Inkscape เป็นโปรแกรมสร้างงานกราฟิกที่มีลิขสิทธิ์แบบโอเพ็นซอร์ส สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อได้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นขั้นตอนของการวาดรูปต้นไม้
  ส่ง 20 พ.ย. 2561 16:33 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape การวาดรูปโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส สนใจคลิกที่ ภาพ หรือศึกษาได้จากวิดีโอด้านล่างนี้
  ส่ง 19 พ.ย. 2561 20:50 โดย Thanakrit Apidej
 • การเขียนบทหนังสั้น คู่มือการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนรู้ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนครู บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้โดยคลิกที่นี่ หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 27 ต.ค. 2561 00:08 โดย Thanakrit Apidej
 • 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้ สำหรับครู บุคากรทางการศึกษา นักวิจัย  6 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงสนใจคลิกที่นี่หรือที่ภาพ
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 06:20 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape           กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้1. คลิกที่ Extension > Render > Foldable Box2. หลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะพบหน้าต่าง ดังต่อไปนี้บนหน้าต่างนี้มีช่องว่างให้กำหนดมิติของกล่อง ดังนี้1) Width : ความกว้างของกล่อง2) Height : ความสูงของกล่อง3) Depth : ความหนาของกล่อง4) Paper Thickness : ความหนาของกระดาษ5) Tab Proportion : สัดส่วนของชิ้นส่วนที่ติดกาว6) Unit : หน่วยวัดของกล่องและตัวเลือก ดังนี้1) Add Guide Lines (แสดงเส้นชี้นำ)2) Live preview (เพื่อแสดงภาพตัวอย่างแบบ rial time)3. หลังจากปรับแต่งสัดส่วนของกล ...
  ส่ง 30 มิ.ย. 2559 20:42 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint เป็นที่ทราบกันดีว่าโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างงานนำเสนอที่ได้รับความนิยมโปรแกรมหนึ่ง และเป็นโปรแกรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หลายอย่างแม้กระทั่งการออกแบบหน้าปกหนังสือ ออกแบบโปสเตอร์ ครั้งนี้อยากแนะนำการนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาประยุกต์ใช้ในการทำอินโฟกราฟิก เพื่อนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และทำให้การนำเสนอข้อมูลเป็นสิ่งที่ไม่น่าเบื่อ สนใจคลิกศึกษาได้ที่วิดีทัศน์คลิกที่วิดีทัศน์
  ส่ง 25 พ.ค. 2559 03:38 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดภาพอาหารสำหรับทำสื่อการเรียนรู้ ภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน และที่สำคัญคือ ภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยสื่อความหมาย เป็นสิ่งที่นำสาระความรู้ ข้อสรุปไปสู่ผู้เรียน การวาดภาพเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดภาพอาหารอย่างง่าย ขั้นตอนการฝึกไม่ยุ่งยากซับซ้อนอุปกรณ์ที่ใช้   1. กระดาษขาว   2. ปากกาเส้นทึบการวาดภาพต่อไปนี้เริ่มจากการลากเส้นแบบง่ายๆ ศึกษาได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 18 เม.ย. 2559 02:31 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การทำสื่อการเรียนรู้ Magic box Magic box หรือกล่องมหัศจรรย์เป็นกล่องลูกบาศก์หลายๆใบมาเรียงต่อกันแล้วผยึกบางส่วนให้มีลักษณะพับได้ เมื่อนำมาประกอบเข้าด้วยกัน จะกลายเป็นชุดของกล่องที่พับไปพับมาได้หลายลักษณะ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เรียน สามารถแทรกความรู้ลงไปในแต่ละหน้าของกล่องได้ศึกษาวิธีการทำ Magic box ได้จากวีดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 15 เม.ย. 2559 17:04 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ฝึกวาดอาหารแบบง่ายๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าภาพมีความสำคัญกับสื่อการเรียนรู้ ภาพช่วยกระตุ้นให้สื่อมีความน่าสนใจ และภาพก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สื่อการเรียนรู้มีความหมาย มีการสื่อความหมายที่ดี รวมทั้งช่วยกระตุ้นจินตนาการของผู้เรียน วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดอาหารแบบง่ายๆ มีความน่ารัก เหมาะสำหรับเด็กศึกษาเทคนิคการวาดได้จากวีดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 06:26 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ฝึกวาดการ์ตูนและการสื่ออารมณ์ประกอบสื่อการเรียนรู้ การสื่อความหมายทั้งท่าทางและอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของการจัดทำสื่อการเรียนรู้ วันนี้ขอนำเสนอวีดีทัศน์การฝึกวาดรูปน่ารักๆ เพื่อใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กขั้นตอนของการวาดภาพและคำอธิบายศึกษาได้จากวีดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 7 เม.ย. 2559 05:12 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดรูปแมวประกอบสื่อการเรียนรู้ วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดรูปแมวน่ารักๆ สำหรับใช้ประกอบสื่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย เป็นความน่ารักที่สามารถสอดแทรกไปกับสื่อต่างๆ ให้สื่อการเรียนรู้มีความน่าสนใจขั้นตอนการวาดศึกษาได้จากวิดีทัศน์ด้านล่าง
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 07:11 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดการ์ตูนสัตว์ประกอบสื่อการเรียนรู้ การ์ตูนอยู่คู่กับเด็กมานาน สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กมักจะมีภาพการ์ตูนประกอบ เพื่อให้สื่อการเรียนรู้นั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนในวัยเด็ก วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดรูปการ์ตูนสัตว์น่ารักๆ สำหรับครูทุกท่านขั้นตอนการวาดดูได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 03:31 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ทำที่คั่นหนังสือการ์ตูน หนังสือเป็นสื่อที่มีความคลาสสิค และยังจะเป็นสื่อที่อยู่คู่กับเราตลอดไปแม้ว่าจะมีสื่อใหม่ๆออกมาอย่างมากมาย  ที่คั่นหนังสือเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับหนังสือเช่นกัน วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการทำที่คั่นหนังสือแบบง่ายๆ สามารถทำเองได้ด้วยมือ หรือถ้าทำจำนวนมากก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยทำได้ขั้นตอนการทำศึกษาได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:47 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ฝึกวาดการ์ตูนทำสื่อการเรียนรู้ วันนี้มีวิดีทัศน์วิธีการวาดการ์ตูนมาฝาก เป็นวิธีง่ายๆ สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสื่อการเรียนรู้ได้ เพราะภาพมีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจสื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วภาพยังเป็นตัวสื่อสารให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในเนื้อหาได้ดีอีกด้วยคลิกดูวิธีการวาดได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้
  ส่ง 5 เม.ย. 2559 18:47 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เทคนิคการวาดภาพวาฬ ภาพประกอบมีความสำคัญในการสร้างสื่อการเรียนรู้ ภาพเปรียบเสมือนสารที่ส่งต่อไปยังผู้เรียน  การใช้ภาพในการสื่อสารสามารถใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก  วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคง่ายๆ ในการวาดวาฬ ฝึกไว้ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้
  ส่ง 29 ต.ค. 2558 04:53 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดภาพกระต่ายสำหรับทำสื่อการสอน วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการวาดภาพกระต่ายอย่างง่ายสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้ที่มีความน่ารักและเป็นที่สนใจสำหรับเด็ก คุณครูสามารถศึกษาขั้นตอนการวาดได้จากวิดีทัศน์นี้ รับรองว่าง่าย สามารถทำตามได้ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหายทั้งทำสื่อการเรียนรู้ ประดับตกแต่งห้องเรียนภาพตัวอย่างวิดีทัศน์
  ส่ง 25 ต.ค. 2558 15:49 โดย Thanakrit Dejnagred
 • การวาดดวงอาทิตย์สำหรับทำสื่อการสอน วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนการวาดดวงอาทิตย์อย่างง่าย คุณครูที่ต้องการทำสื่อการเรียนรู้สามารถวาดได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ได้ ง่ายๆ อย่างนี้ ดูได้จากวิดีโอที่นำเสนอต่อไปนี้
  ส่ง 16 ต.ค. 2558 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • บัตรภาพสวนผักผลไม้ วันนี้ขอนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่เชื่อว่าจัดทำได้ไม่ยาก เพื่อให้คุณครูได้ศึกษา เพื่อให้เกิดแนวคิดในการปรับประยุกต์ และผลิตใช้เอง ศึกษาได้จากวิดีทัศน์ต่อไปนี้
  ส่ง 15 ต.ค. 2558 06:08 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 33 จาก 33 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แหล่งสื่อการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต

 • แหล่งส่อการเรียนรู้ครูวิทย์ แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมไว้ที่เฟสบุค Teachershareสนใจคลิกที่นี่ หรือ ที่ภาพ
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 18:20 โดย Thanakrit Apidej
 • เรียนสถิติกับ Jamovi หนังสือ Learning statistics with jamovi a tutorial for psychology students and other beginners. เชียนโดยDanielle J NavarroUniversity of New south walesและDavid R FoxcroftOxford ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 17:45 โดย Thanakrit Apidej
 • วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนครู มูลนิธิสยามกัมมาจล เผยแพร่หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชคำนำ"...หนังสือเล่มนี้ ชื่อว ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2562 03:29 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดสื่อ 60 พรรษา ในสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มสื่อรำเสนอแหล่งดาวน์โหลด "สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดาวน์โหลดได้ทุกระดับชั้นสสนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  ส่ง 22 มี.ค. 2562 16:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:42 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 08:51 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ. สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 16:30 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการสอนระบบ e-learning วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก สื่อทุกชิ้นได้รับการร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:15 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับประถมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับนักเร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:38 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล คณิตศาสตร์ สสวท. ขอนำเสนอแหล่งสื่อดิจิตอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อ การต่อยอดและพัฒนา สนใจคลิกที่ลิงค์นี้
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งความรู้และสื่อฟรี สำหรับครู ขอนำเสนอแหล่งความรู้และแหล่งวัตถุดิบสำหรับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ที่นี่เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศที่ครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารความรู้ และวัตถุดิบต่างๆสำหร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 12 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยรายละเอียด
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัย 113 เรื่อง ไฟล์ Word 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Word 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ThaiLIS ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับเต็ม ไม่ตองเป็นสมาชิก 
The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) ฉบับเต็ม ไม่ต้องเป็นสมาชิก 
แสดง 9 รายการจากหน้า ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง, เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »

หน้าเว็บย่อย (1): เกี่ยวกับ