การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

โพสต์30 เม.ย. 2563 23:10โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำเสนอขั้นตอนและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ทางไกลกรณีฉุกเฉินช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ไว้ดังภาพต่อไปนี้Comments