การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”

โพสต์9 มี.ค. 2563 19:08โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 19:09 ]
conference.nida.ac.th/conference63/

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ” (Innovation of development administration for overcoming the national crisis) วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://conference.nida.ac.th/conference63/ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563
*ข้าราชการสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงได้จากหน่วยงานต้นสังกัด

Comments