Meet google เปิดฟรีแล้ว

โพสต์7 พ.ค. 2563 05:46โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
หลังจากที่รอคอยมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ Google meet เปิดให้ใช้งานได้ฟรีแล้ว
เหมาะสำหรับครู ใช้ในการสื่อสารกับนักเรียน และกับครูด้วยกัน หรือใช้ในการจัดการศึกษาได้หลายรูปแบบ


https://meet.google.com/

Comments