นิเทศออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น OSA

โพสต์15 มี.ค. 2563 05:40โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
ศึกษานิเทศก์ทุกคนเตรียมพร้อมใช้แอพลิเคชั่น Online supervision App (OSA) เริ่มต้นเร็วๆ นี้
https://youtu.be/0Ux-YXUXfjs


Online SuperVision App


Comments