นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์2 ม.ค. 2563 16:04โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หรือคลิกที่ภาพ
https://moe360.blog/2020/01/02/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%98/?fbclid=IwAR2Tms_VbpOx8-svzh7cPDXUibt0p2r2lHtm0Rp7zNbqE94GJCz7Oeon0dk

Comments