เสนอแบบคำขอรับทุนสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โพสต์21 ม.ค. 2563 01:59โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
จุดประสงค์
    ส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร ได้ศึกษางานวิจัย  สังเคราะห์งานวิจัย นำผลการวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
เสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุน
    ส่งถึงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

www.obecresearch.net

Comments