ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

โพสต์4 ก.พ. 2563 16:06โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2016-04-20-06-20-18/90-ice-2020

Comments