การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape

โพสต์30 มิ.ย. 2559 20:42โดยThanakrit Dejnagred
          กล่องสามารถใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบผลิตภันฑ์ หรือสื่ออื่นๆ การออกแบบกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape สามารถช่วยลดขั้นตอนการออกแบบได้อย่างมาก ขั้นตอนมีดังนี้

1. คลิกที่ Extension > Render > Foldable Box

2. หลังจากขั้นตอนที่ผ่านมาจะพบหน้าต่าง ดังต่อไปนี้
บนหน้าต่างนี้มีช่องว่างให้กำหนดมิติของกล่อง ดังนี้
1) Width : ความกว้างของกล่อง
2) Height : ความสูงของกล่อง
3) Depth : ความหนาของกล่อง
4) Paper Thickness : ความหนาของกระดาษ
5) Tab Proportion : สัดส่วนของชิ้นส่วนที่ติดกาว
6) Unit : หน่วยวัดของกล่อง
และตัวเลือก ดังนี้
1) Add Guide Lines (แสดงเส้นชี้นำ)
2) Live preview (เพื่อแสดงภาพตัวอย่างแบบ rial time)
3. หลังจากปรับแต่งสัดส่วนของกล่องเรียบร้อยแล้วคลิก Apply จะได้กล่องดังภาพ

Comments