การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:37โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือออนไลน์ Piktochart
https://www.youtube.com/watch?v=XIp3UdlWE-o&t=5s

Video

การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือออนไลน์Comments