การเตรียมเนื้อหาสำหรับทำอินโฟกราฟิก

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:23โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2562 20:28 ]
การเตรียมเนื้อหาสำหรับการทำอินโฟกราฟิก นับเป็นหัวใจที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอินโฟกราฟิก
ขั้นตอนเป็นอย่างไร ดูได้จากวิดีโอต่อไปนี้
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/thanakrit/kickrrm-kar-nithes_sn-thn-k-vt/_draft_post/Screenshot%20at%202019-05-03%2010-19-57.png
วิดีโอ

การเตรียมข้อมูลสำหรับทำอินโฟกราฟิกComments