การวาดภาพอาหารสำหรับทำสื่อการเรียนรู้

โพสต์18 เม.ย. 2559 02:31โดยThanakrit Dejnagred

ภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน และที่สำคัญคือ ภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยสื่อความหมาย เป็นสิ่งที่นำสาระความรู้ ข้อสรุปไปสู่ผู้เรียน การวาดภาพเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนควรฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการวาดภาพอาหารอย่างง่าย ขั้นตอนการฝึกไม่ยุ่งยากซับซ้อน
อุปกรณ์ที่ใช้
   1. กระดาษขาว
   2. ปากกาเส้นทึบ
การวาดภาพต่อไปนี้เริ่มจากการลากเส้นแบบง่ายๆ ศึกษาได้จากวิดีทัศน์ด้านล่างนี้

ฝึกวาดภาพอาหารอย่างง่ายๆ


Comments