การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:26โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
การนำเสนอข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
การออกแบบและสร้าง มีความสำคัญมาก...ขั้นตอนการออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิกเป็นเช่นใด ศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปนี้
https://www.youtube.com/watch?v=6WeDSjwOWkY

วิดีโอ

การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิกComments