ปิดโรงเรียนแต่การสอนยังคงดำเนินต่อไป

โพสต์20 เม.ย. 2563 17:25โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
ยูทูปแชแนล Flip Classroom Tutorial แนะนำเครื่องมือต่างๆ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
เหมาะสำหรับใช้ในการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่ครูได้สร้างขึ้น
จากเครื่องมือที่แนะนำ 3 อย่างในวิดีทัศน์นี้ ครูสามารถนำไปใช้ในการเตรียมสื่อสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
และนำผลการเรียนรู้จากที่ครูได้สร้างมาร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายในชั้นเรียนแบบ Flip Classroom ได้
หรือใช้ในการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤตช่วงโรคระบาดได้
คลิกที่ลิงค์หรือที่ภาพ หรือดูจากวิดีโอด้านล่างนี้


https://youtu.be/rWk0mKFpJbY

Keep teaching


Comments