รูปแบบของอินโฟกราฟิก

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:18โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
อินโฟกราฟิก สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสามารถนำกระบวนการจัดทำอินโฟกราฟิกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการจิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอที่น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=euYDrtHD094

วิดีโอ ประกอบ

รูปแบบของอินโฟกราฟิกComments