สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ

โพสต์24 ม.ค. 2563 01:44โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด
วิธีการสร้างแบบจำลองรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติด้วยกระดาษ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


https://youtu.be/xbC-WvqO07w

วิดีโอ YouTubeComments