อินโฟกราฟิก คืออะไร

โพสต์2 พ.ค. 2562 20:12โดยธนกฤต เดชนาเกร็ด   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2562 20:13 ]
การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีข้อมูลอยู่มากมาย อินโฟกราฟิก ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นไปด้วยความน่าสนใจ
ลองมาศึกษาความหมายของอินโฟกราฟิก ก่อนที่จะลงมือสร้าง หรือให้นักเรียนได้ฝึกนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยอินโฟกราฟิก
https://www.youtube.com/watch?v=e8fhR5s6UY8

วิดีโอ ประกอบ

ความหมายของ อินโฟกราฟิก



Comments