คลังความรู้

คลังความรู้ - สื่อ นวัตกรรมการศึกษา

เทคนิคการจัดทำสื่อการเรียนรู้

 • เทคนิคการทำหนังสือป๊อบอัพให้มีความน่าสนใจ วันนี้นำวิดีทัศน์เทคนิคการสร้างหนังสือป๊อบอัพ ที่มีความน่าสนใจมาฝาก หวังว่าเทคนิคนี้จะช่วยให้ครูได้นำไปใช้ในการทำสื่อที่มีความสนใจ ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 19:24 โดย Thanakrit Apidej
 • การทำหนังสือป๊อบอัพ เทคนิคการทำหนังสือป๊อบอัพ (Pop Up) ที่มีความน่าสนใจ จะทำให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่านมากขึ้นลองทำหนังสือป๊อบอัพ ด้วยเทคนิคนี้กันคล ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 19:18 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างสื่อหนังสือยืด หนังสือยืดเป็นอย่างไร? มีความน่าสนใจอย่างไร? ติดตามได้จากวิดีทัศน์นี้https://youtu.be/n9t7Ol04-Qcหรือคลิกที่ภาพ หรือเล่นวิด ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 19:12 โดย Thanakrit Apidej
 • สร้างสื่อการสอน Pop Up Slide ป๊อบอัพสไลด์ วันนี้นำเทคนิคการสร้างสื่อการสอนป๊อบอัพสไลด์ (Pop Up Slide) จากยูทูปมาฝาก เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจคลิกที่ภาพหรือที่ลิงค์นี้https://youtu.be ...
  ส่ง 10 มี.ค. 2563 19:07 โดย Thanakrit Apidej
 • สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ วิธีการสร้างแบบจำลองรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติด้วยกระดาษ สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  ส่ง 24 ม.ค. 2563 01:44 โดย Thanakrit Apidej
 • เทคนิคการวาดภาพตัดขวางพืชอย่างง่าย ภาพทุกภาพที่เกิดจากการวาดภาพ การถ่ายภาพล้วนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้สร้าง ดังนั้นการนำไปใช้จึงต้องมีความระมัดระวัง การนำภาพที่สร้างขึ้นเองไปใช้จึงเป็นทางออกหนึ่ง ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 18:23 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม Open source โปรแกรมประเภทโอเพ็นซอร์ส (Open source) เป็นโปรแกรมที่เปิดเผยรหัสที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม พัฒนาโดยชุมชนนักพัฒนาโปรแกรมจากทั่วโลก ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช ...
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 20:47 โดย Thanakrit Apidej
 • การใช้โปรแกรม Dia โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังไดอะแกรม ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ท ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 08:15 โดย Thanakrit Apidej
 • กว่าจะเป็นรายการสารคดี การจัดทำVDO สารคดีตอนที่ 1 กว่าจะเป็นรายการสารคดี
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:42 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.3: โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล ตอนที่ 3 โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:11 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.2: กำกับแบบนวพล การจัดทำ VDO ตอนที่ 2 กำกับแบบนวพล
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:07 โดย Thanakrit Apidej
 • EP.1: เขียนบทแบบนวพล VDO เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้ง่าย มาดูการเขียนบทกันการเขียนบทแบบนวพล ตอนที่ 1
  ส่ง 24 พ.ค. 2562 23:03 โดย Thanakrit Apidej
 • คลังเพลงและเสียง ฟรี คลังเพลงและเสียงฟรี จาก Youtube สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อได้ฟรี ถูกกฎหมายดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ https://www.youtube.com/audiolibrary/music?ar=2หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 20 พ.ค. 2562 02:03 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิก (รวม) รวมความรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิก (Play list)ชุดวิดีโอประกอบ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:44 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย PowerPointวิดีโอ
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:40 โดย Thanakrit Apidej
 • การสร้างอินโฟกราฟิกด้วย Piktochart การสร้างอินโฟกราฟิกด้วยเครื่องมือออนไลน์ PiktochartVideo
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:37 โดย Thanakrit Apidej
 • การออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิก การนำเสนอข้อมูลที่ได้เตรียมไว้ให้มีความน่าสนใจและเข้าใจง่ายการออกแบบและสร้าง มีความสำคัญมาก...ขั้นตอนการออกแบบและสร้างอินโฟกราฟิกเป็นเช่นใด ศึกษาได้จากวิดีโอต่อไปน ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:26 โดย Thanakrit Apidej
 • การเตรียมเนื้อหาสำหรับทำอินโฟกราฟิก การเตรียมเนื้อหาสำหรับการทำอินโฟกราฟิก นับเป็นหัวใจที่สำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอินโฟกราฟิกขั้นตอนเป็นอย่างไร ดูได้จากวิดีโอต่อไปนี้วิด ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:28 โดย Thanakrit Apidej
 • รูปแบบของอินโฟกราฟิก อินโฟกราฟิก สามารถนำมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย และสามารถนำกระบวนการจัดทำอินโฟกราฟิกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการจิดว ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:18 โดย Thanakrit Apidej
 • อินโฟกราฟิก คืออะไร การนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีข้อมูลอยู่มากมาย อินโฟกราฟิก ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นไปด้วยความน่าสนใจลองมาศ ...
  ส่ง 2 พ.ค. 2562 20:13 โดย Thanakrit Apidej
แสดงบทความ 1 - 20 จาก 39 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ

เอกสาร/คู่มือผู้เขียน
คู่มือการใช้โปรแกรม BlueSky Statistic สำหรับการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการใช้โปรแกรม Jamovi ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในชั้นเรียน ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วย Microsoft Excel ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม jMetrik ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการใช้โปรแกรม Deducer สำหรับวิเคราะห์สถิติ การวิจัยในชั้นเรียนเบื้องต้น  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม PSPP (เบื้องต้น)  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม OpenStat  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม InStat+  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลฟอร์มและการสร้าง QR code ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การสร้าง QR code ด้วย Mozilla FireFox และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้าง QR code ด้วย Google Chrome และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การประยุกต์ใช้ QR code ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับ (Booklet) ด้วยโปรแกรม Microsoft Word  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวาดภาพลงคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาเคมี  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจับภาพหน้าจอด้วยโปรแกรม Light Screen  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การปรับขนาดรูปภาพด้วยโปรแกรม EasyImageSizer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
แนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล เป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
การเขียนภาพประกอบสื่อการเรียนรู้ ด้วยปากกาเคมีและตกแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Photoscape ในการตกแต่งภาพสำหรับสร้างสื่อการสอน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Poster Printer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างภาพเส้นประด้วยโปรแกรม Inkscape  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด 
คู่มือการสร้างหนังสือเล่มเล็ก (หนังสือพับ) ด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การใช้โปรแกรม Robomind ในการจัดการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการสร้างแบบฝึกคัดลายมือด้วยโปรแกรม OpenOffice.org Writer  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
สร้างคลิปอาร์ตใช้เอง  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหน้าปกแผ่น CD-ROM ดเวยโปรแกรม CdCoverCreator  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำหนังสือเล่มเล็กด้วยโปรแกรม Acrobat Reader  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การสร้างหนังสือพับจากไฟล์ PDF  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม gLabel  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม Gnumeric  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คุ่มือปฏิบัติการสำหรับผู้ดูและระบบ คลังความรู้ - สำหรับการปฏิบัติงาน  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
การบันทึกเสียงสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Audacity  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการใช้โปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School edition เบื้องต้น การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการ Blend  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
คู่มือการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Pro/ENGINEER WIREFIRE 4.0 School Edition "มือหมุน รางเลื่อน"  ศน.ธนกฤต เดชนาเกร็ด  
แสดง 36 รายการจากหน้า เอกสารและคู่มือ จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »


แหล่งเรียนรู้และสื่อบนอินเทอร์เน็ต

 • ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ตัวอย่างข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดยทรูปลูกปัญญาสนใจคลิกที่นี่ หรือ คลิกที่ภาพ
  ส่ง 30 ม.ค. 2563 18:35 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดหนังสือ ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ รวบรวมสาระความรู้จากการทดลอง งานวิจัย และทฤษฎีใหม่ๆ ที่อัดแน่นอยู่ในหนังสือ “จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา” มาถ่ายทอดใหม ...
  ส่ง 25 ม.ค. 2563 04:25 โดย Thanakrit Apidej
 • วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561 วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปี 2557-2561 สำหรับใช้ในการสอนเสริมคลิกที่ภาพ หรือที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1t5BPYYKEoRjLGGj_sLNJOsUdML1a6o2x?fbclid=IwAR39CTZY4ac1L0V7wqaPLPXTT3u7wCvHsZDRGi8QRFAmUnWKaH9tC7ZFx3k
  ส่ง 24 ม.ค. 2563 06:38 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งส่อการเรียนรู้ครูวิทย์ แหล่งรวมสื่อการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์ มีการรวบรวมไว้ที่เฟสบุค Teachershareสนใจคลิกที่นี่ หรือ ที่ภาพ
  ส่ง 18 เม.ย. 2562 18:20 โดย Thanakrit Apidej
 • เรียนสถิติกับ Jamovi หนังสือ Learning statistics with jamovi a tutorial for psychology students and other beginners. เชียนโดยDanielle J NavarroUniversity of New south walesและDavid R FoxcroftOxford ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 17:45 โดย Thanakrit Apidej
 • ดาวน์โหลดสื่อ 60 พรรษา ในสมเด็จพระเทพฯ กลุ่มสื่อรำเสนอแหล่งดาวน์โหลด "สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีดาวน์โหลดได้ทุกระดับชั้นสสนใจคลิกที่นี่ หรือที่ภาพ
  ส่ง 22 มี.ค. 2562 16:44 โดย Thanakrit Apidej
 • แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม เว็บไซต์ติวฟรีดอทคอม จัดทำและดำเนินการโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ซึ่ง นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีได้ มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:42 โดย Thanakrit Apidej
 • แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic National Geographic ผู้ผลิตสารคดีชั้นนำของโลก จัดทำเว็บไซต์ให้ความรู้สำหรับเด็ก มีเนื้อหาที่เข้มข้น เหมาะสมสำหรับผู้สอนและผู้เรียน คลิปสารคดีเป็นภาษาอ ...
  ส่ง 6 มิ.ย. 2559 08:51 โดย Thanakrit Dejnagred
 • เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับโครงการวิจัยของ สพฐ. สพฐง จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกและการเรียนรู้ออนไน์ จัดทำเว็บไซต์สำหรับให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาภาษาอังกฤษได้ตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับน ...
  ส่ง 8 เม.ย. 2559 16:30 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการสอนระบบ e-learning วันนี้ขอนำเสนอแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจมาก สื่อทุกชิ้นได้รับการร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:15 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับมัธยมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งเรียนรู้ระบบดิจิตอล eDLTV ประถมศึกษา แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ระบบดิจิตอล eDLTV ระดับประถมศึกษา สำหรับครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เสริมจากการจัดการเรียนรู้ด้วยโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม และสำหรับนักเร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:38 โดย Thanakrit Dejnagred
 • สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล คณิตศาสตร์ สสวท. ขอนำเสนอแหล่งสื่อดิจิตอลสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำสื่อ การต่อยอดและพัฒนา สนใจคลิกที่ลิงค์นี้
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แหล่งความรู้และสื่อฟรี สำหรับครู ขอนำเสนอแหล่งความรู้และแหล่งวัตถุดิบสำหรับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับครู ที่นี่เป็นเว็บไซต์จากต่างประเทศที่ครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารความรู้ และวัตถุดิบต่างๆสำหร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:39 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 14 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Opensource and Freeware for Education

 • โปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอ Captura โปรแกรม Captura เป็นโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ในลักษณะของไฟล์วิดีทัศน์ สามารถนำมาใช้ในการบันทึกแสดงขั้นตอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือใช้ในการสาธิตอื่นๆ ได้ เพราะนอกจากจะบันทึกภาพจากหน ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2563 01:47 โดย Thanakrit Apidej
 • การวาดแผนผังด้วยโปรแกรม Dia โปรแกรม Dia เป็นโปรแกรมสำหรับวาดแผนผังไดอะแกรม ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ท ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2562 08:23 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม yEd สร้างไดอะแกรมฟรี โปรแกรม yEd เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนไดอะแกรม ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถหลากหลาย สนใจดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์https://www.yworks.com/products/yed หรือคลิกที่ภาพ
  ส่ง 5 ก.ค. 2562 17:34 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมสำหรับเขียนแผนภูมิ Pencil Pencil โปรแกรมสำหรับการเขียนแผนผัง แผนภูมิ ลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) โปรแกรมนี้ใช้งานง่าย สมารถติดตั้งได้ทั้ง วินโดว 32/64 บิต ล ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2562 20:08 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot โปรแกรม Openshot เป็นโปรแกรมตัดต่อวีดิโอ ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Open source) สามารถนำมาใช้ในการสร้างสื่อวีดิทัศน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนร ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2562 21:54 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม Olive video editor โปรแกรม Olive เป็นโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว ลินุกส์ และแม็คอินทอชเป็นโปรแกรมที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความสามารถเช่นเดียวกับโปรแกรมท ...
  ส่ง 28 เม.ย. 2562 21:08 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม EZR สำหรับการวิเคราะพ์ข้อมูลเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์แบบ Opensource ทำงานบนโปรแกรม R พัฒนาโดย Division of Hematology, Saitama Medical Center, Jichi Medical University ประเทศญี่ป ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2562 07:44 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรม ShutCut โปรแกรม ShutCut เป็นโปรแกรมสำหรับตัดต่อวิดีทัศน์ที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิดเผยรหัส (Opensource) ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถดาวน์โหลดมาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ได ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2561 19:55 โดย Thanakrit Apidej
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi กุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโยีทางการศึกษา แนะนำโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีลิขสิทธิ์แบบเปิด (Open source) เหมาะสำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2561 05:46 โดย Thanakrit Apidej
 • การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric           การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  การวิจัยในชั้นเรียนไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2559 06:20 โดย Thanakrit Dejnagred
 • ทำคลิปอาร์ตใช้เอง เป็นที่ทราบกันว่าภาพมีความสำคัญต่อสื่อการเรียนรู้ ภาพทุกภาพล้วนมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง แต่หลายท่านอาจสืบค้นภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้โดยไม่เคยได้ตระหนักถ ...
  ส่ง 9 เม.ย. 2559 20:57 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Stellarium สอนดาราศาสตร์ผ่านเทคโนโลยี ช่วงนี้ของทุกปีเป็นช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่ท้องฟ้าเปิด เมฆฝนหมดไปแล้ว เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการดูดาว ยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ดังน ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:33 โดย Thanakrit Dejnagred
 • แผ่นซีดีรวมโปรแกรม Open source การทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประหยัด ความมีเหตุผลในการใช้จ่ายงบประมาณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราในฐานะข้าราชการควรที่จะปฏิบัติ การซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงเมื่อเทียบกับการใช้ซอฟต์แวร ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:34 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม PSPP โปรแกรม PSPP เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ มีหน้าตา และมีฟังค์ชั่นการทำงานแบบเดียวกับโปรแกรม SPSS ข้อดีของโปรแกรม PSPP คือ เป็นโปรแกรมที่ม ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:35 โดย Thanakrit Dejnagred
 • โปรแกรม Instat+ โปรแกรม Instat+ เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของมหาวิทยาลัยรีดดิ้งประเทศอังกฤษ โปรแกรมนี้ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี การใช้งานง่าย มีหน้าตาคล้ายกับโปรแกรม ...
  ส่ง 6 เม.ย. 2559 02:37 โดย Thanakrit Dejnagred
แสดงบทความ 1 - 15 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ฐานข้อมูลงานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยรายละเอียด
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เว็บภายนอก 
ตัวอย่างงานวิจัย 113 เรื่อง ไฟล์ Word 
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ไฟล์ Word 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
ThaiLIS ฉบับเต็ม ต้องสมัครเป็นสมาชิก 
PSU Knowledge Bank, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับเต็ม ไม่ตองเป็นสมาชิก 
The Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR) ฉบับเต็ม ไม่ต้องเป็นสมาชิก 
แสดง 9 รายการจากหน้า ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดเรียงตาม เวลาที่สร้าง ดูเพิ่มเติม »


หน้าเว็บย่อย (1): ฐานข้อมูลงานวิจัย
Comments