กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Thanakrit Apidej เพิ่มรายการไปที่ เอกสารและคู่มือ
Thanakrit Apidej แก้ไข Home
24 พ.ค. 2562 23:42 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-25 13-40-04.png กับ กว่าจะเป็นรายการสารคดี
24 พ.ค. 2562 23:42 Thanakrit Apidej สร้าง กว่าจะเป็นรายการสารคดี
24 พ.ค. 2562 23:11 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-25 13-08-18.png กับ EP.3: โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล
24 พ.ค. 2562 23:11 Thanakrit Apidej สร้าง EP.3: โปรโมตภาพยนตร์แบบนวพล
24 พ.ค. 2562 23:07 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-25 13-04-33.png กับ EP.2: กำกับแบบนวพล
24 พ.ค. 2562 23:07 Thanakrit Apidej สร้าง EP.2: กำกับแบบนวพล
24 พ.ค. 2562 23:03 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-25 12-56-31.png กับ EP.1: เขียนบทแบบนวพล
24 พ.ค. 2562 23:03 Thanakrit Apidej สร้าง EP.1: เขียนบทแบบนวพล
21 พ.ค. 2562 21:54 Thanakrit Apidej แก้ไข โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot
21 พ.ค. 2562 21:53 Thanakrit Apidej แก้ไข โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot
21 พ.ค. 2562 21:48 Thanakrit Apidej แก้ไข โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot
21 พ.ค. 2562 21:45 Thanakrit Apidej แนบ openshot.png กับ โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot
21 พ.ค. 2562 21:45 Thanakrit Apidej สร้าง โปรแกรมตัดต่อวีดิโอ Openshot
21 พ.ค. 2562 21:39 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
21 พ.ค. 2562 21:38 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
20 พ.ค. 2562 02:03 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-20 15-57-55.png กับ คลังเพลงและเสียง ฟรี
20 พ.ค. 2562 02:03 Thanakrit Apidej สร้าง คลังเพลงและเสียง ฟรี
12 พ.ค. 2562 19:30 Thanakrit Apidej แก้ไข ADDIE model
12 พ.ค. 2562 19:29 Thanakrit Apidej แก้ไข ADDIE model
12 พ.ค. 2562 19:29 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-13 09-27-52.png กับ ADDIE model
12 พ.ค. 2562 19:29 Thanakrit Apidej สร้าง ADDIE model
2 พ.ค. 2562 20:44 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2019-05-03 10-43-04.png กับ การสร้างอินโฟกราฟิก (รวม)
2 พ.ค. 2562 20:44 Thanakrit Apidej สร้าง การสร้างอินโฟกราฟิก (รวม)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า