กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 พ.ย. 2561 16:34 Thanakrit Apidej แนบ tree.png กับ การวาดต้นไม้ด้วยโปรแกรม Inkscape
20 พ.ย. 2561 16:34 Thanakrit Apidej สร้าง การวาดต้นไม้ด้วยโปรแกรม Inkscape
20 พ.ย. 2561 16:27 Thanakrit Apidej ลบ ปิดการนำเสนอข่าวกิจกรรม
20 พ.ย. 2561 16:25 Thanakrit Apidej ลบ Teacher need real feedback
20 พ.ย. 2561 16:25 Thanakrit Apidej นำออกไฟล์แนบ Screenshot.png จาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า (งานนำเสนอ ลดเลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
20 พ.ย. 2561 16:25 Thanakrit Apidej ลบ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า (งานนำเสนอ ลดเลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
20 พ.ย. 2561 16:21 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
20 พ.ย. 2561 16:20 Thanakrit Apidej แก้ไข ปิดการนำเสนอข่าวกิจกรรม
20 พ.ย. 2561 16:20 Thanakrit Apidej สร้าง ปิดการนำเสนอข่าวกิจกรรม
19 พ.ย. 2561 22:22 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
19 พ.ย. 2561 22:21 Thanakrit Apidej แนบ ย1.png กับ การวิจัยในชั้นเรียน
19 พ.ย. 2561 22:21 Thanakrit Apidej สร้าง การวิจัยในชั้นเรียน
19 พ.ย. 2561 20:50 Thanakrit Apidej แนบ Donut.png กับ การวาดโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape
19 พ.ย. 2561 20:50 Thanakrit Apidej สร้าง การวาดโดนัทด้วยโปรแกรม Inkscape
28 ต.ค. 2561 19:55 Thanakrit Apidej แนบ sh.png กับ โปรแกรม ShutCut
28 ต.ค. 2561 19:55 Thanakrit Apidej สร้าง โปรแกรม ShutCut
28 ต.ค. 2561 19:42 Thanakrit Apidej แก้ไข แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
28 ต.ค. 2561 19:42 Thanakrit Apidej แนบ กก.png กับ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
28 ต.ค. 2561 19:37 อภิชาติ สำนวน นำออกไฟล์แนบ ว่าย.png จาก ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:37 อภิชาติ สำนวน ลบ ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:35 อภิชาติ สำนวน แนบ ว่าย.png กับ ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:35 อภิชาติ สำนวน สร้าง ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 18:57 Thanakrit Apidej แนบ กสdl.png กับ ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV 2/2561
28 ต.ค. 2561 18:57 Thanakrit Apidej สร้าง ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV 2/2561
27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej แก้ไข การเขียนบทหนังสั้น

เก่ากว่า | ใหม่กว่า