กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ต.ค. 2561 19:55 Thanakrit Apidej แนบ sh.png กับ โปรแกรม ShutCut
28 ต.ค. 2561 19:55 Thanakrit Apidej สร้าง โปรแกรม ShutCut
28 ต.ค. 2561 19:42 Thanakrit Apidej แก้ไข แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
28 ต.ค. 2561 19:42 Thanakrit Apidej แนบ กก.png กับ แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
28 ต.ค. 2561 19:37 อภิชาติ สำนวน นำออกไฟล์แนบ ว่าย.png จาก ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:37 อภิชาติ สำนวน ลบ ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:35 อภิชาติ สำนวน แนบ ว่าย.png กับ ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 19:35 อภิชาติ สำนวน สร้าง ทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น
28 ต.ค. 2561 18:57 Thanakrit Apidej แนบ กสdl.png กับ ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV 2/2561
28 ต.ค. 2561 18:57 Thanakrit Apidej สร้าง ดาวน์โหลดตารางเรียน DLTV 2/2561
27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej แก้ไข การเขียนบทหนังสั้น
27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej แนบ short.png กับ การเขียนบทหนังสั้น
27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej สร้าง การเขียนบทหนังสั้น
23 ต.ค. 2561 06:20 Thanakrit Apidej แนบ ethesis.png กับ 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้
23 ต.ค. 2561 06:20 Thanakrit Apidej สร้าง 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้
26 มิ.ย. 2561 05:46 Thanakrit Apidej แนบ jamovi.png กับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi
26 มิ.ย. 2561 05:46 Thanakrit Apidej สร้าง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi
21 พ.ค. 2561 02:51 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 08:19 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 06:05 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:56 Thanakrit Apidej ลบ อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
3 พ.ค. 2561 05:50 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:49 Thanakrit Apidej แนบ g4571.png กับ คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:48 Thanakrit Apidej แนบ g4521.png กับ คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:48 Thanakrit Apidej นำออกไฟล์แนบ 14470630_1398134063548270_5720485644055391846_n.jpg จาก อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้

เก่ากว่า | ใหม่กว่า