กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 พ.ค. 2563 09:04 Thanakrit Apidej ลบ บทความไม่มีชื่อ
22 พ.ค. 2563 09:03 Thanakrit Apidej สร้าง บทความไม่มีชื่อ
8 พ.ค. 2563 05:46 Thanakrit Apidej แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน ช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19
8 พ.ค. 2563 05:45 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200508_194143.png กับ บทความไม่มีชื่อ
8 พ.ค. 2563 05:45 Thanakrit Apidej สร้าง บทความไม่มีชื่อ
7 พ.ค. 2563 05:46 Thanakrit Apidej แนบ meetg.png กับ Meet google เปิดฟรีแล้ว
7 พ.ค. 2563 05:46 Thanakrit Apidej สร้าง Meet google เปิดฟรีแล้ว
3 พ.ค. 2563 17:52 Thanakrit Apidej แนบ deep.png กับ ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มเพื่อการศึกษา Deep เปิดตัวแล้ว
3 พ.ค. 2563 17:52 Thanakrit Apidej สร้าง ดิจิทัลแพล็ตฟอร์มเพื่อการศึกษา Deep เปิดตัวแล้ว
1 พ.ค. 2563 19:16 Thanakrit Apidej แนบ 95168038_10159749313655550_5504326663741112320_o.jpg กับ แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19
1 พ.ค. 2563 19:16 Thanakrit Apidej สร้าง แนวทางการปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อ Covid-19
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 9_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 8_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 7_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 6_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 5_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 4_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 3_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 2_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 1_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 16_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 15_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 14_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 13_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
30 เม.ย. 2563 23:11 Thanakrit Apidej แนบ 12_n.jpg กับ การจัดการเรียนรู้ทางไกลช่วงการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า