กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 มี.ค. 2563 05:40 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-03-15 19-30-09.png กับ นิเทศออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น OSA
15 มี.ค. 2563 05:40 Thanakrit Apidej สร้าง นิเทศออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น OSA
10 มี.ค. 2563 19:24 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200311_092007.png กับ เทคนิคการทำหนังสือป๊อบอัพให้มีความน่าสนใจ
10 มี.ค. 2563 19:24 Thanakrit Apidej สร้าง เทคนิคการทำหนังสือป๊อบอัพให้มีความน่าสนใจ
10 มี.ค. 2563 19:18 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200311_091652.png กับ การทำหนังสือป๊อบอัพ
10 มี.ค. 2563 19:18 Thanakrit Apidej สร้าง การทำหนังสือป๊อบอัพ
10 มี.ค. 2563 19:12 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200311_091007.png กับ การสร้างสื่อหนังสือยืด
10 มี.ค. 2563 19:12 Thanakrit Apidej สร้าง การสร้างสื่อหนังสือยืด
10 มี.ค. 2563 19:07 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200310_111922.png กับ สร้างสื่อการสอน Pop Up Slide ป๊อบอัพสไลด์
10 มี.ค. 2563 19:07 Thanakrit Apidej สร้าง สร้างสื่อการสอน Pop Up Slide ป๊อบอัพสไลด์
9 มี.ค. 2563 19:10 Thanakrit Apidej แก้ไข การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
9 มี.ค. 2563 19:08 Thanakrit Apidej แนบ banner-conference63-v1.jpg กับ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
9 มี.ค. 2563 19:08 Thanakrit Apidej สร้าง การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ”
16 ก.พ. 2563 21:38 Thanakrit Apidej แนบ S__12009784.jpg กับ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
16 ก.พ. 2563 21:38 Thanakrit Apidej สร้าง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2564
4 ก.พ. 2563 16:06 Thanakrit Apidej แนบ webhead2020.jpg กับ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
4 ก.พ. 2563 16:06 Thanakrit Apidej สร้าง ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
30 ม.ค. 2563 18:35 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-31 09-30-13.png กับ ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
30 ม.ค. 2563 18:35 Thanakrit Apidej สร้าง ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)
25 ม.ค. 2563 04:25 Thanakrit Apidej สร้าง ดาวน์โหลดหนังสือ ‘เปิดโลกจิตวิทยาเด็ก’
24 ม.ค. 2563 06:38 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-24 21-33-41.png กับ วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561
24 ม.ค. 2563 06:38 Thanakrit Apidej สร้าง วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 2557-2561
24 ม.ค. 2563 01:44 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot at 2020-01-24 16-39-23.png กับ สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ
24 ม.ค. 2563 01:44 Thanakrit Apidej สร้าง สร้างสื่อการสอนโมเดล 3 มิติ
23 ม.ค. 2563 18:23 Thanakrit Apidej แนบ Screenshot_20200124_091557.png กับ เทคนิคการวาดภาพตัดขวางพืชอย่างง่าย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า