กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 มี.ค. 2560 19:52 Thanakrit Apidej แก้ไข แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
17 มี.ค. 2560 19:45 Thanakrit Apidej สร้าง ติวฟรี ดอทคอม
30 พ.ย. 2559 23:32 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
30 พ.ย. 2559 23:31 Thanakrit Dejnagred แนบ logotowebthana.png กับ Home
30 ต.ค. 2559 21:09 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
30 ต.ค. 2559 21:02 Thanakrit Dejnagred สร้าง ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
7 ต.ค. 2559 17:20 Thanakrit Dejnagred แนบ 14470630_1398134063548270_5720485644055391846_n.jpg กับ อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
7 ต.ค. 2559 17:20 Thanakrit Dejnagred สร้าง อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
21 ก.ย. 2559 23:39 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:31 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:30 Thanakrit Dejnagred แนบ thana_logo.png กับ Home
20 ก.ย. 2559 05:35 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:33 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:31 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:28 Apidej Dej สร้าง Boot Camp for core Supervisor
1 ก.ย. 2559 06:17 Thanakrit Dejnagred แก้ไข สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1 ก.ย. 2559 06:16 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
1 ก.ย. 2559 06:12 Thanakrit Dejnagred แก้ไข นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1 ก.ย. 2559 06:12 Thanakrit Dejnagred แก้ไข นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
1 ก.ย. 2559 06:10 Thanakrit Dejnagred สร้าง teacher_inno
28 ก.ค. 2559 02:00 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:58 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:55 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home

เก่ากว่า | ใหม่กว่า