กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2561 05:46 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 20:07 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 18:51 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 18:45 Thanakrit Apidej สร้าง คลังความรู้กลุ่มสื่อ
2 พ.ค. 2561 03:43 Thanakrit Apidej ลบ สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2 พ.ค. 2561 03:42 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
2 พ.ค. 2561 03:40 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
2 พ.ค. 2561 03:33 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
17 มี.ค. 2560 19:52 Thanakrit Apidej แก้ไข แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
17 มี.ค. 2560 19:45 Thanakrit Apidej สร้าง ติวฟรี ดอทคอม
30 พ.ย. 2559 23:32 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
30 พ.ย. 2559 23:31 Thanakrit Dejnagred แนบ logotowebthana.png กับ Home
30 ต.ค. 2559 21:09 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
30 ต.ค. 2559 21:02 Thanakrit Dejnagred สร้าง ประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference
7 ต.ค. 2559 17:20 Thanakrit Dejnagred แนบ 14470630_1398134063548270_5720485644055391846_n.jpg กับ อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
7 ต.ค. 2559 17:20 Thanakrit Dejnagred สร้าง อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
21 ก.ย. 2559 23:39 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:31 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 ก.ย. 2559 23:30 Thanakrit Dejnagred แนบ thana_logo.png กับ Home
20 ก.ย. 2559 05:35 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:33 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:32 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:31 Apidej Dej แก้ไข Boot Camp for core Supervisor
20 ก.ย. 2559 05:28 Apidej Dej สร้าง Boot Camp for core Supervisor