กิจกรรมล่าสุดของไซต์

27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej แนบ short.png กับ การเขียนบทหนังสั้น
27 ต.ค. 2561 00:08 Thanakrit Apidej สร้าง การเขียนบทหนังสั้น
23 ต.ค. 2561 06:20 Thanakrit Apidej แนบ ethesis.png กับ 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้
23 ต.ค. 2561 06:20 Thanakrit Apidej สร้าง 6 ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดได้
26 มิ.ย. 2561 05:46 Thanakrit Apidej แนบ jamovi.png กับ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi
26 มิ.ย. 2561 05:46 Thanakrit Apidej สร้าง โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ Jamovi
21 พ.ค. 2561 02:51 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 08:19 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 06:05 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:56 Thanakrit Apidej ลบ อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
3 พ.ค. 2561 05:50 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:49 Thanakrit Apidej แนบ g4571.png กับ คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:48 Thanakrit Apidej แนบ g4521.png กับ คลังความรู้
3 พ.ค. 2561 05:48 Thanakrit Apidej นำออกไฟล์แนบ 14470630_1398134063548270_5720485644055391846_n.jpg จาก อบรมการใช้ดิจิตอลคอนเทนท์ในการจัดการเรียนรู้
3 พ.ค. 2561 05:46 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 20:07 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 18:51 Thanakrit Apidej แก้ไข คลังความรู้
2 พ.ค. 2561 18:45 Thanakrit Apidej สร้าง คลังความรู้กลุ่มสื่อ
2 พ.ค. 2561 03:43 Thanakrit Apidej ลบ สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
2 พ.ค. 2561 03:42 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
2 พ.ค. 2561 03:40 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
2 พ.ค. 2561 03:33 Thanakrit Apidej แก้ไข Home
17 มี.ค. 2560 19:52 Thanakrit Apidej แก้ไข แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ติวฟรีดอทคอม
17 มี.ค. 2560 19:45 Thanakrit Apidej สร้าง ติวฟรี ดอทคอม
30 พ.ย. 2559 23:32 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home