กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ก.ค. 2559 01:52 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:49 Thanakrit Dejnagred สร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred แก้ไข ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred สร้าง ดาวน์โหลด
28 ก.ค. 2559 01:48 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:46 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
28 ก.ค. 2559 01:42 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Opensource and Freeware for Education
30 มิ.ย. 2559 20:42 Thanakrit Dejnagred แนบ c.png กับ การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape
30 มิ.ย. 2559 20:42 Thanakrit Dejnagred แนบ b.png กับ การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape
30 มิ.ย. 2559 20:42 Thanakrit Dejnagred แนบ a.png กับ การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape
30 มิ.ย. 2559 20:42 Thanakrit Dejnagred สร้าง การสร้างแพทเทิร์นกล่องด้วยโปรแกรม Inkscape
6 มิ.ย. 2559 08:51 Thanakrit Dejnagred สร้าง แนะนำแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กจาก National Geographic
25 พ.ค. 2559 03:38 Thanakrit Dejnagred แนบ Screenshot-1.png กับ การทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint
25 พ.ค. 2559 03:38 Thanakrit Dejnagred สร้าง การทำอินโฟกราฟิกด้วย PowerPoint
23 พ.ค. 2559 07:04 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
23 พ.ค. 2559 07:03 Thanakrit Dejnagred แก้ไข Home
21 พ.ค. 2559 01:39 Thanakrit Dejnagred แก้ไข พัฒนาครูสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
21 พ.ค. 2559 01:31 Thanakrit Dejnagred สร้าง การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนอด้วยรูปแบบ infographic
9 พ.ค. 2559 22:51 Thanakrit Dejnagred แนบ Screenshot-1.png กับ คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559
9 พ.ค. 2559 22:51 Thanakrit Dejnagred สร้าง คู่มือครูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1/2559
1 พ.ค. 2559 06:20 Thanakrit Dejnagred แก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric
1 พ.ค. 2559 06:17 Thanakrit Dejnagred แนบ screen-shot-2014-09-02-at-8-05-00-pm.png กับ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric
1 พ.ค. 2559 06:17 Thanakrit Dejnagred สร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยโปรแกรม GNumeric
18 เม.ย. 2559 23:36 Thanakrit Dejnagred แนบ dd.png กับ คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามฯ
18 เม.ย. 2559 23:36 Thanakrit Dejnagred สร้าง คู่มือปฏิบัติการนิเทศทางไกลบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามฯ